Veiligheidskundige

De belangrijkste taak van de veiligheidskundige is het bevorderen van de veiligheid gericht op het voorkomen van korte termijn effecten zoals het voorkomen van ongevallen en calamiteiten.

Hij helpt ondernemingen bij het formuleren en uitvoeren van het arbobeleid, dat betekent bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie; het formuleren van richtlijnen, regelingen en procedures op het gebied van arbeidsomstandigheden; voorlichting en instructie aan alle medewerkers over veilig werken en het maken van ongeval- en risicoanalyses. Zijn adviezen kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • ongevalsonderzoek en analyse;
  • het opzetten van de bedrijfshulpverlening;
  • calamiteiten- en ontruimingsplannen;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • brandveiligheid
  • opslag en werken met gevaarlijke stoffen
  • machineveiligheid