Arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist houdt zich bezig met het voorkomen van lange termijn effecten door blootstelling aan chemische, fysische, biologische factoren in het werk. Hij probeert deze factoren op te sporen, te evalueren en te beheersen.

Dat houdt in dat de arbeidshygiënist bezig is met het:

  • inventariseren van risico’s door  langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen en fysische factoren zoals geluid en trillingen;
  • meten van de potentiele blootstelling aan deze schadelijke factoren met behulp van betrouwbare meetmethoden;
  • interpreteren van meetresultaten door evaluatie van de mogelijke gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan schadelijke factoren en door analyse van de oorzaken van de blootstelling;
  • initiëren, begeleiden en evalueren van technische en organisatorische verbeteringen in de arbeidssituatie met als doel het arbeidshygiënisch probleem op te lossen;
  • rapporteren en presenteren van bevindingen en voorstellen aan personen op alle niveaus in de organisatie;
  • informeren, adviseren en trainen van personen op alle niveaus in de organisatie over onderwerpen met betrekking tot de arbeidshygiëne.
  • Adviseren over de inrichting van de werkplek met betrekking tot de ergnomie, het klimaat, welzijn