Footer

Consense Arbo Noord B.V.

Postbus 2007, 1990 AA Velserbroek
Kleermakerstraat 53
1991 JL Velserbroek
T 085 – 773 18 29
E info@consensearbonoord.nl

Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties. In geval u via de website op een onderliggende site van Boval Arbo wel de mogelijkheid heeft om verplichtingen met Boval Arbo aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden van het desbetreffende product. Wij adviseren om niet een overeenkomst via het internet te sluiten.

Aansprakelijkheiduitsluiting

Boval Arbo besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij betracht wordt, kan Boval Arbo geen garanties geven over de juistheid van de verschafte informatie.

Copyright

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website rusten uitsluitend bij Boval Arbo en/of bij één van de leveranciers. De inhoud van de website wordt beschermd door auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd of gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van Boval Arbo.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van onze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op toekomstige ontwikkelingen. Wij raden u derhalve aan om deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Virussen

Boval Arbo garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.