Consense Arbo Noord

Consense Arbo Noord ondersteunt en adviseert werkgevers en werknemers op alle gebieden van arbodienstverlening. Als gecertificeerde arbodienst bieden wij diensten aan op het gebied van preventie, veiligheid, verzuim en re-integratie.

Kenmerkend voor Consense Arbo Noord is een proactieve aanpak, vaste contactpersonen en goed afgewogen adviezen. Consense Arbo Noord is gericht op het bijdragen aan een gezondere organisatie. Door strategische samenwerkingen met erkende artsennetwerken, re-integratiebedrijven, verzekeraars en juridische dienstverleners zijn wij in staat om onze relaties optimaal te begeleiden.

Consense Arbo Noord B.V.

Postbus 2007, 1990 AA Velserbroek
Kleermakerstraat 53
1991 JL Velserbroek
T 085 – 773 18 29
E info@consensearbonoord.nl