Werknemers

Consense Arbo Noord B.V.

Postbus 2007, 1990 AA Velserbroek
Kleermakerstraat 53
1991 JL Velserbroek
T 085 – 773 18 29
E info@consensearbonoord.nl

Verzuimbegeleiding

Bij een ziekmelding wordt de verzuimbegeleiding uitgevoerd door Consense Arbo Noord. De bedrijfsartsen en arbo-artsen waarvan Consense Arbo Noord gebruikt maakt, werken conform KNMG richtlijnen en zijn aangesloten bij de beroepsgroep NVAB.

Consense Arbo Noord is een gecertificeerde arbodienst met bedrijfsartsen verdeeld over heel Nederland. Om een optimale verzuimbegeleiding te kunnen realiseren willen wij u attenderen op onderstaande punten:

  • Indien u uitgenodigd wordt voor een afspraak bij de bedrijfsarts krijgt u na afloop van het consult een verslag van de probleemanalyse door uw casemanager per post toegezonden. Tevens voorziet de casemanager u van de bijstellingen probleemanalyse en eventuele adviezen van de bedrijfsarts of arbo-arts.
  • U kunt te allen tijde een uitdraai van uw medisch dossier opvragen door middel van een schriftelijk verzoek voorzien van uw handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs.
  • Wanneer u zich niet kunt vinden in een door de arbo/bedrijfsarts gegeven advies heeft u de mogelijkheid een deskundigenoordeel (second opinion) bij het UWV aan te vragen.
  • Derden hebben slechts recht op een kopie van de medische informatie waarvoor u expliciete schriftelijke toestemming dient te geven naar aanleiding van een gerichte vraagstelling.
  • Het uitdraaien en verzenden van uw medisch dossier gebeurt strikt en alleen met een door u afgegeven machtiging. Het UWV is hierop een wettelijke uitzondering.
  • Mocht u klachten hebben over de procedure met betrekking tot uw ziekteverzuim kunt u deze schriftelijk of digitaal melden, via onze klachtenprocedure.