Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de specialist voor gezond werken. Zijn belangrijkste taak is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van medewerkers, voorzover die samenhangt met het werk.

De bedrijfsarts houdt zich onder meer bezig met het:

  • voorkomen en verminderen van gezondheidsbedreigende werksituaties. Dit wordt onder meer gerealiseerd via de risico-inventarisatie en -evaluatie, maar ook door adviezen te geven over arbeidsomstandigheden die de gezondheid kunnen schaden, zoals het omgaan met chemische stoffen, lawaai, werkhouding, werkafwisseling; 
  • bewaken van en adviseren over een goede balans tussen belasting en belastbaarheid voor de medewerkers;
  • bevorderen van de gezondheid door gezondheidsvoorlichting;
  • vaststellen of gezondheidsklachten geheel of gedeeltelijk met het werk samenhangen en bijdragen aan de behandeling van die klachten;
  • adviseren en begeleiden van werknemers die door gezondheidsklachten het werk niet goed (meer) kunnen doen, met het doel hen te laten terugkeren in eigen werk of zonodig ander werk.