Kerndeskundigen

In het kader van de Arbowet worden vier zogenaamde kerndeskundigen onderscheiden: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist, de arbeids- en organisatiedeskundige. Afhankelijk van uw organisatie en de factoren die uw organisatie op arbo-gebied meemaakt is het wenselijk om een kerndeskundige in te zetten.

Naast voornoemde kerndeskundigen kunnen via Consense Arbo Noord ook nog andere deskundigen worden ingeschakeld. Denk hierbij aan:

  • Arbeidsdeskundigen
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverleners
  • Mediators
  • Ergonomen
  • Re-integratiebedrijven

Om een landelijke dekking te kunnen bieden en snel te kunnen acteren, maakt Consense Arbo Noord niet alleen gebruik van haar eigen (kern)deskundigen, maar zijn diverse landelijke samenwerkingen aangegaan. Zo bent u verzekerd van snelle en adequate inzet, waar uw organisatie zich ook bevindt.